homepgae_biomedbooster tarieven_fix links_fix contact_fix fix

De tarieven van FIX!

 

Het kennismakingsgesprek

€ 20   

 half uur

Intake gesprek

€ 70

 per uur

Sessies

€ 70

 per uur

Ouder/evaluatiegesprekken  

€ 70

 per uur

Huis/schoolbezoek

€ 70

 per uur

E-coaching

€ 35

 per sessie

Brugklastraining  in    
groepsverband
(max 8 kinderen)

€ 150

 5 sessies

Brugklas training individueel 

€ 50

 per uur


Vergoedingen
Omdat ik ingeschreven sta bij ABVC, is het mogelijk om bij verschillende zorgverzekeraars u kosten vergoed te krijgen.

De therapie valt onder alternatieve geneeswijze. Kijkt u hiervoor in uw verzekeringsdocumenten of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

 

Graag wijs ik u op de mogelijkheid de gemaakte kosten voor kinder- en jeugdtherapie af te trekken bij uw belastingaangifte onder de post bijzondere ziektekosten of terug te vragen bij de gemeente als u inkomen op bijstandniveau ligt. Ook is het in sommige gevallen mogelijk een PGB (persoonsgebonden budget) aan te vragen voor uw kind, of een rugzakje, van waaruit de kosten voor kinderen- en jeugdtherapie vergoed kunnen worden.
 

 
kinderen 4-12 jaarjongeren 12 jaar en ouderbrugklastrainingcoachingE-coaching