homepgae_biomedbooster tarieven_fix links_fix contact_fix fix

 

Werkwijze


Als start vindt er een intakegesprek plaats met

(indien mogelijk) beide ouders/verzorgers.

We bespreken dan de ervaringen die zij hebben met hun kind, wat de hulpvraag is en wat de verwachtingen zijn t.a.v. de begeleiding. Voorafgaande aan het gesprek vullen de ouders een intakeformulier in.


Hierna volgen sessies met het kind alleen. In deze sessies wordt er gekeken hoe het kind het probleem beleeft en wat zijn hulpvraag is. We proberen de oorzaak van de klacht te herleiden en gaan vervolgens met ouders en kind bespreken waar we aan gaan werken.


Er vinden met regelmaat oudergesprekken plaats waarin de ontwikkelingen van het kind op een rij gezet worden. De begeleiding is op maat en sluit aan bij de behoefte van het kind. Bij jongeren van 16 jaar en ouder vinden intake- en evaluatiegesprekken in onderling overleg plaats in aanwezigheid van de jongere.


Wat gebeurt er in een sessie?


Na de kennismaking is het belangrijk een goed inzicht te krijgen in de klacht en het denken en doen van het kind. Ik kijk, luister en onderzoek wat het kind met zijn gedrag aan ons duidelijk wil maken. Wat is de boodschap erachter.


Samen gaan we dan op onderzoek uit om te ontdekken welke handige manieren er zijn om met lastige situaties om te gaan. Ik wil het kind bewust maken van zijn eigen kwaliteiten en richt mij daarbij op zijn kracht, vaardigheden en eigen vermogens. Hierdoor kan hij zelf met eigen inzichten en oplossingen komen. We gaan uit van de mogelijkheden en niet van de onmogelijkheden. Op die manier wordt het kind zich bewust van zijn eigen kracht.


Tijdens de sessies wordt er gebruik gemaakt van gesprekken, verschillende spelvormen, speel- en knutselmateriaal, vragenlijsten, ontspannings-oefeningen en visualisaties.


Voor de pubers en oudere jeugd zijn er naast de al aanwezige (spel) materialen middelen en methodes die aansluiten bij hun belevingswereld. We maken gebruik van interventietechnieken zoals werken met metaforen, visualisaties, rollenspel enz.


In de hele therapie wordt het kind centraal gesteld en er wordt alles aan gedaan om de behandeling op hem/haar aan te sluiten.


De therapie is integratief. Dit wil zeggen dat gebruik gemaakt wordt van verschillende psychologische theorieën, modellen en methodieken. Er wordt dus vanuit diverse invalshoeken met het kind en de klacht gewerkt.

 
kinderen 4-12 jaarjongeren 12 jaar en ouderbrugklastrainingcoachingE-coaching